Landgoed Welderen: 0481-376591 / Restaurant: 0481 350 200 info@welderen.nl

Welkom bij Golfclub Welderen

Welderen: een veilge golfclub voor iedereen

Onze club maakt veel gebruik van vrijwilligers, als club zijn wij hier blij mee en vinden wij dat onze vrijwilligers goud waard zijn.Helaas leven wij ook in een tijd waarin een veilig sportklimaat voor onze jeugd niet altijd gegarandeerd kan worden.

Het bestuur van golfclub Welderen en de BV zijn in overleg gegaan over het inzetten van een vertrouwenspersoon voor onze golfclub. Nicole Retera heeft zich bereid gevonden om vanaf 1 januari 2018 deze taak op zich te nemen.

Met een vertrouwenspersoon alleen garandeer je nog geen veilig klimaat. Voor onze vrijwilligers en onze pro’s die met jeugdleden werken vragen wij een VOG aan, Verklaring Omtrent Gedrag. Dit VOG helpt ons om de juiste vrijwilligers in te kunnen zetten.

Middels deze maatregel hopen we een veilig klimaat voor een ieder te kunnen waarborgen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurd niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten, kan ook.

Op de website vinden jullie de gedragsregels en het NGF tucht reglement. Deze zaken zullen in de eerstkomende ledenvergadering worden voorgelegd aan de leden.

Nicole Retera is te bereiken via
Telefoonnummer: 0645202264
Mail: vertrouwenscontactpersoon@welderen.nl

Klik hier voor:

NGF Tuchtregelement Seksuele Intimidatie
Gedragsregels sportbegeleiders