Landgoed Welderen: 0481-376591 / Restaurant: 0481 350 200 info@welderen.nl

 

 

 

Disclaimer / Privacystatement Landgoed Welderen 2019

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.welderen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Landgoed Welderen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Landgoed Welderen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Landgoed Welderen.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Landgoed Welderen te mogen claimen of te veronderstellen.

Informatie

Landgoed Welderen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze producten/diensten/arrangementen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Landgoed Welderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Cookies

Landgoed Welderen maakt gebruik van cookies door de externe partij Google Analytics. Wij gebruiken deze cookies voor het genereren van algemene websitestatistieken en het verkrijgen van inzage in website gebruik door bezoekers zodat wij onze website en diensten kunnen optimaliseren. De gegevens die wij verzamelen via Google Analytics worden anoniem opgeslagen en niet gedeeld met Google en andere externe partijen.

Beveiligde pagina’s

Landgoed Welderen maakt gebruik van een beveiligde SSL verbinding waardoor uw contactgegevens, wanneer u een contact/inschrijfformulier invult, versleuteld worden verzonden. Dit doen wij om uw persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Indien je een contactformulier of inschrijfformulier invult vragen wij soms naar persoons- en identiteitsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienst/het product/reservering waar je interesse in heeft getoond. De contact- en/of inschrijfformulieren worden via beveiligde verbindingen verstuurd.

De persoonsgegevens waar wij naar kunnen vragen zijn:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Leeftijd kinderen
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Eventuele golf ervaring (NGF-registratie/handicap)

Zonder je toestemming worden je contactgegevens nooit gebruikt voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.welderen.nl op deze pagina.