Landgoed Welderen: 0481-376591 / Restaurant: 0481 350 200 info@welderen.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaand vind je alle algemene voorwaarden die van toepassing zijn op boekingen van evenementen en partijen.

 • Wijzigingen: Alle wijzigingen en annuleringen dienen schriftelijk of per email aan ons te worden doorgegeven.
 • Aantal deelnemers: Uiterlijk 1.5 week van tevoren vernemen wij graag het exacte aantal deelnemers, met een maximale wijziging van 10% op het reeds door jou aangegeven aantal zoals vermeld staat in het voorstel of andere communicatie. Op basis hiervan zal tevens worden gefactureerd. Indien wij van je geen aantal doorkrijgen zullen wij het deelnemersaantal zoals dat op het voorstel staat aangegeven aanhouden.
 • Betaling: De betaling geschiedt na afloop van je activiteit op de dag zelf per pin of contant. In overleg kun je ook na afloop per factuur betalen, welke wij je dan achteraf zullen toezenden. Bij events/bijeenkomsten waarbij gewerkt wordt met consumptiekaarten, brengen wij een bedrag van € 25,00 in rekening wanneer de consumptiekaart niet bij ons ingeleverd wordt aan het einde van de dag.
 • Annulering door cliënt (met uitzondering van het boeken van privélessen bij Golfschool Gelderland): Indien u onverhoopt moet annuleren méér dan 4 weken voor de (aanvang) datum van het evenement, kan Landgoed Welderen een betaling van 25% van de verwachte factuurprijs aan je in rekening brengen.
 • Afwijkingen – ten opzichte van de boeking – in het aantal deelnemers naar boven wordt op de factuur aangepast. Bij afwijking – ten opzichte van de boeking – naar beneden zal maximaal 10% van het bij de boeking overeengekomen aantal deelnemers op de factuur in mindering gebracht worden.
 • Indien de annulering plaatsvindt tussen 4 en 2 weken voor de (aanvang) datum van het evenement kan Landgoed Welderen 50% van de verwachte factuurprijs in rekening brengen.
 • Indien de annulering binnen 2 weken voor de (aanvang) datum van het evenement plaatsvindt, kan Landgoed Welderen 100% van het verwachte factuurbedrag in rekening brengen.
 • Annulering door Landgoed Welderen: Landgoed Welderen is in geval van overmacht gerechtigd het evenement te annuleren. In overleg met de cliënt zal een nieuwe datum of zullen nieuwe data voor het evenement worden vastgesteld.  Landgoed Welderen is niet aansprakelijk voor kosten door cliënt of derden gemaakt, die samenhangen met deze annulering.
  Onder overmacht wordt mede verstaan:
  – Natuurrampen als overstromingen, aardbevingen of storm.
  – Plotselinge ziekte van niet tijdig vervangbaar personeel, bijvoorbeeld keukenpersoneel
 • Aansprakelijkheid: Alle bezoekers van Landgoed Welderen zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade aan materialen, eigendommen, zichzelf of derden op de terreinen van Landgoed Welderen toegebracht. Het betreden van Landgoed Welderen geschiedt op eigen risico. Cliënt is aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar of een deelnemer van het evenement.

Specifieke voorwaarden per onderdeel

Golfevents:
Je houd rekening met de volgende gedragsregels. Men wordt verzocht nette kleding te dragen. Bovenkleding moet altijd voorzien zijn van een mouw of een kraag, geen joggingkleding of topjes. Het dragen van golfschoenen of schoenen met een duidelijk profiel, zoals een sportschoen, is verplicht. Gehakte schoenen zijn niet toegestaan.

Golfschoolboeking:
Je houd rekening met de volgende gedragsregels. Men wordt verzocht nette kleding te dragen. Het dragen van golfschoenen of schoenen met een duidelijk profiel, zoals een sportschoen, is verplicht. Gehakte schoenen zijn niet toegestaan.

 Annulering van een golfles door cliënt:
Je kunt tot 48 uur voor de (aanvang) datum en tijd van de golfles annuleren. Indien de annulering binnen 48 uur voor aanvang van de les bij Golfschool Gelderland plaatsvindt, brengt Landgoed Welderen 100% van het lesgeld in rekening.

Onder deze lessen vallen:

 • Privélessen
 • Groepslessen
 • Clinics

Feesten en partijen:
Je houd rekening met de volgende gedragsregels. Geen alcohol onder de 18 jaar. Geen hinderlijk gedrag veroorzaken op het terrein van Landgoed Welderen. Glaswerk moet binnen of op het terras blijven.